Pyramid is now Comprend

Pyramid is now Comprend

Tech-enabled marketing and communication

Adding breadth and experience in B2B, B2C and corporate communications. 

Our approach is insight and purpose-driven to deliver sustainable growth and impact. Working in a world that moves fast, experience, expertise and the ability to leverage technology are crucial

Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
31 October 2016

Rätt produktfakta är basen

  default image

  I de flesta industriföretag är produktfakta ett stort träsk. Produktdata finns samlat i allehanda databaser och Excel-ark spridda i organisationen och ingen har en samlad kontroll över hur korrekt informationen är.

  Som kund tar jag å andra sidan för givet att de fakta den potentiella leverantören presenterar är korrekt och uppdaterad – och ibland är detta tom ett lagkrav.

  Lösningen på denna utmaning är en samlad produktdatabas/PIM där alla data samlas och uppdateras av ansvariga. Från PIMet exporteras sedan data dit de behövs – till webbsida, faktablad, manualer, etc.

  Den nya köpprocessen

  A diagram of the customer journey in sales, highlighting the stages of awareness, information gathering, evaluation, and selection.

  Det digitala medielandskapet har drastiskt förändrat köpprocessen för både dagligvaror och producentvaror. Idag har internet gett köparen nästan oändliga möjligheter, både att hitta och utvärdera tänkbara lösningar, hitta leverantörer med rätt profil och göra ett antal viktiga val.

  Forskarna hävdar att dagens B2B-köpare tar sig genom upp till 70% av köpprocessen på egen hand, utan att ha någon som helst personlig kontakt med tänkbara leverantörer. Detta innebär att din webbplats väger tungt när kunderna väljer vem man vill diskutera med. Förutom att webbsidan måste avspegla samma kompetens och kvalitet som ett personligt möte har den potentiella kunden också behov av andra och fler funktioner, som t ex att enkelt hitta rätt produkt i sortimentet och kunna jämföra egenskaper mellan olika produkter.

  Att kunna jämföra egenskaper kräver självklart korrekt produktdata. Men belöningen är stor – värdet på genomsnittsordern ökar med 17%.