We are now part of a new Comprend

Your partner in tech-enabled marketing and communication for transformative impact

Meet the new Comprend

October 23, 2019 Webranking

Svenska företag behöver visa att de är redo för framtiden

In English

 By Timmy Fredriksson

De 110 största svenska företagens webbplatser har rankats för att se hur väl de möter informationsbehoven från kapitalmarknaden och jobbsökanden. Bolagsstyrning är de svenska företagens styrka medan information om företagen är något de behöver vidareutveckla och förtydliga.

Vid en jämförelse av resultaten från de 20 största företagen i de 13 länder som ingår i årets Webranking, slutar Sverige på en tredjeplats med ett poängsnitt på 58,8 (av 100). Ser man till genomsnittet för alla 110 rankade företag i Sverige målas en annan bild upp: genomsnittet blir då 47 poäng. Även om detta visar på en minskning i poäng från förra årets snitt på 50,1 poäng så presterar svenska företag generellt sett väl. Målgruppernas informationsbehov har ökat sedan förra året, vilket gör att årets ranking har blivit tuffare. Trots dessa höjda krav så har svenska företag de bästa startsidorna och de tekniskt bästa webbplatserna jämfört med deras europeiska konkurrenter.

Bolagsstyrning: ett starkt kort

Tydlig information om bolagsstyrning har länge varit en styrka hos svenska företag, speciellt i jämförelse med europeiska konkurrenter. Denna trend fortsätter även i år även om poängen är densamma som förra året: då poängen överlag gällande de svenska företagens webbplatser har sjunkit så klättrar bolagsstyrningen i placeringarna. Svenska företag är bland de bästa i Europa när det kommer till att presentera dokumentation från årsstämmor, ersättning till styrelse och ledning och tillhandahållandet av bolagsstyrningsrapporter.

Svenska insiders är okända

När det kommer till information om bolagsstyrning så saknas ofta en viktig bit på svenska webbplatser: information om insiders. Endast 32% av företagen presenterar de senaste transaktionerna och endast 16% presenterar en faktisk lista över just insiderinnehaven. I rättvisans namn så bör det nämnas att siffrorna för de europeiska konkurrenterna ligger på 19% respektive 10%. Det är däremot inte en anledning till att inte öka transparensen i denna fråga.

Ett av de svenska företagen att följa när det gäller bolagsstyrning är Husqvarna. De har en välgjord sektion dedikerad till styrningsfrågor med nästintill full poäng.

Företagsinformation har börjat bli tunn

Information om företaget och företagspresentationer är en del av webbplatsen som kapitalmarknaden och jobbsökanden ofta tar sig till. Det är till och med den mest besökta sektionen bland jobbsökande när de utvärderar potentiella arbetsgivare. Behovet av tillfredställande företagsinformation är alltså stort. Uppfyllelsen av detta behov (genomsnittspoäng delat på maxpoäng) har dock minskat sedan förra året och är nu nere på 42%, vilket är samma nivå som för fem år sedan.

Svenska företag behöver visa att de är redo att möta framtiden

I tider där det förutspårs lågkonjukturer och björnmarknader gäller det för företag att vara tydliga i sin kommunikation. Som tidigare nämnt är sektionen för företagsinformation välbesökt och därmed ett ypperligt ställe för ett företag att visa att de är rustade för framtiden. Primärt efterfrågas två saker för att påvisa detta:

  • Affärsmodellen:
    Kapitalmarknadens behov av en tydligt förklarad affärsmodell är något som har blivit större genom åren. Runt hälften, 49%, av de svenska företagen presenterar en affärsmodell som är tydlig nog för att tillfredsställa behoven. En tydlig affärsmodell visar att själva grunden för företaget är stabil. Vid en djupdykning i siffrorna gällande affärsmodellen visar att företag på listan med lägre börsvärde är generellt sätt tydligare i denna fråga.
  • Research & Development (R&D)/Innovation:
    Behovet av information kring R&D har blivit större och större från kapitalmarknadens håll och det är inte bara avslutade projekt som efterfrågas. Genom att presentera företagens forskningsprojekt visar de att de strävar efter att utveckla och anpassa sig. Medan 32% av de svenska företaget presenterar redan avslutade innovationsprojekt är det endast 15% som presenterar pågående projekt. I motsats till affärsmodellen är det generellt sett företagen med ett högre börsvärde som är bättre på att presentera information på detta ämne.

Swedish Match ligger i framkant bland de svenska företagen när det gäller att presentera företagsinformation överlag. Med en nästintill perfekt poäng finns det bland annat gott om tydlig information gällande deras affärsmodell och R&D.

Vinnarna i Sverige och årets klättrare

Årets podium för den svenska listan av Webranking by Comprend har sett en del förändringar sedan tidigare år. Namnen är desamma men placeringarna är annorlunda. Förra årets tredjeplats, Swedish Match, klättrar år till första plats och är årets vinnare med 83,4 poäng. Skanska står stadigt kvar på andraplatsen med 82,1 poäng. Förra årets vinnare, Cloetta, hamnar i år på tredje plats med 77,4 poäng. Årets klättrare, det företag som ökat mest i poäng sedan förra året, är Essity. De har tydligt jobbat hårt med att uppdatera innehållet på sin webbplats och lyckades klättra från 46:e plats till 4:e i år tack vare en ökning med 20,7 poäng.

PlaceringFöretagPoäng (av 100)
1Swedish Match83,4
2Skanska82,1
3Cloetta77,4
4Essity75,7
5Stora Enso73,9
6SSAB72,7
7ICA Gruppen70,4
8BillerudKorsnäs67,2
9Volvo66,9
10Assa Abloy65,2

Se de svenska resultaten

Helena Wennergren

Helena Wennergren

Senior consultant

helena.wennergren@comprend.com

+46 70 971 12 10