We are now part of a new Comprend

Your partner in tech-enabled marketing and communication for transformative impact

Meet the new Comprend

November 07, 2018 Webranking | News

Svenska företag bättre på hållbarhet – IR lämnar mycket att önska

By Timmy Fredriksson

Webranking by Comprend – den ledande globala rankingen av företagswebbplatser – släpper årets resultat för de 100 största svenska företagen. De flesta når inte upp till förväntningarna inom IR. Samtidigt blir svenska företag bättre och bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, även om de flesta har en lång väg att gå till full transparens.

Hållbarhetskommunikationen blir tydligare och tydligare

Svenska företag gör framsteg i fråga om hållbarhetskommunikation: årets resultat visar att kapitalmarknadens förväntningar på innehåll uppfylls till en högre grad. 2013 låg resultatet på 30%, vilket nu har klättrat upp till 45%. Sedan 2013 har företagen främst blivit bättre på att presentera strategier för hållbarhetsarbete, årliga hållbarhetsrapporter, väsentlighetsanalyser och information om skattebetalningar och arbete mot korruption.

Även om 82% av de största svenska bolagen presenterar en strategi för deras hållbarhetsarbete, vilket är i nivå med de 500 största bolagen i Europa, så är det fortfarande en bit kvar till fullt ut uppfylla kapitalmarknadens förväntningar. Strategier ger en riktning för hur företaget avser tackla sina utmaningar, medan data påvisar dagsläget och huruvida strategin är genomförbar eller ej. Dessutom kan datan ställas i kontrast mot målbilder för att se hur sannolikt det är att målet kommer att uppfyllas.

Hållbarhetsdata saknas

Data gällande hållbarhet, såsom Co2-utsläpp, energiförbrukning eller avfallshantering är något som svenska företag till stor grad misslyckas med att presentera. 40% av företagen presenterar data för ett område gällande miljön, medan endast 22% av företagen presenterar data för två eller fler miljöområden, vilket skulle visa en tydligare bild av företagets miljöpåverkan.
När det kommer till sociala data som jämlikhet, hälsa och säkerhet, och utbildning, är siffrorna ännu något lägre: 30% presenterar data för ett område, 15% presenterar data för ett eller fler områden.

Sandvik är det svenska företag som presterar bäst ifråga om att uppfylla förväntningar gällande hållbarhetskommunikation. Deras strategi backas upp av data, tydliga mål och en fristående hållbarhetsrapport.

IR saknar fortfarande detaljnivån

Svenska företag har de senaste åren höjt sitt genomsnitt gällande att möta kapitalmarknadens förväntningar på IR-innehåll på företagswebbplatser, men i år har de tagit ett steg tillbaka. I genomsnitt uppfylls 36% av målgruppens förväntningar. Med tanke på målgruppens betydelse i form av investerare, aktieägare och journalister, så är siffran likväl ett dystert besked som en möjlighet. Ser man till resultat från de 500 största företagen i Europa så ligger dock Sverige något bättre till: 36% procent kontra Europas 29%.
Generellt är svenska företag väldigt bra på vissa områden gällande IR, men otydliga, eller rentav bristfälliga, gällande andra områden. Ett exempel där företagen är bra är att presentera en generell strategi för företaget, vilket 91% av de svenska företagen gör. När det gäller att förtydliga denna strategi genom att presentera vilka konkreta steg som ska tas för att genomföra denna strategi lämnas det ofta till besökaren själv att lista ut: endast 32% av företagen presenterar detta innehåll.

Framtidsutsikter sökes

I en oförutsägbar värld så finns det mycket att vinna på att våga vara tydlig med sina tankar om framtiden. I det förra exemplet såg vi att strategi ofta finns på plats, vilket i sig är bra, men att våga tala öppet om hur strategin ska genomföras är en annan historia. Tittar vi till finansiell rapportering så är svenska företag bra på att uppfylla målgruppsförväntningar: 97% av de svenska företagen publicerar års- och delårsrapporter i PDF på sina hemsidor, de flesta har till det en lång historik av rapporter tillgängliga och PDF:erna är användarvänliga med bokmärken och navigering. Låt oss kalla rapporterna fakta. När det gäller framtidsutsikter, ett användbart verktyg för att påvisa bilden av ett företag som rustat inför framtiden, så brister dock svenska företag. Mot bakgrund av den fakta som rapporterna står för, ett tydligt budskap om vad som har åstadkommits, så finns det uppenbarligen underlag hos svenska företag att vara mer transparenta med sina framtidsutsikter. Men endast 10% presenterar en analytisk framtidsutsikt av sin marknadssituation och 8% en finansiell motsvarighet. Detta kan dock anses vägas upp av att svenska företag är jämte sina europeiska motparter bra på att presentera sina finansiella mål: 61% kontra 22%.

Ifråga om IR-kommunikation så är Skanska det svenska företag som presterar bäst. De erbjuder tydliga bakåtblickar i form av rapporter och målprestationer, samt välförankrade framåtblickar i form av strategier med konkreta steg och finansiella mål.

Erfarna företag presterar bättre

En trend som blir tydligare är att erfarna företag med en längre historik som börsnoterade tenderar att prestera bättre ifråga om uppfyllelse av målgruppernas förväntningar. Detta kan förklaras av att en historik av rapporter, nyckeltal och data önskas. Epiroc (tidigare del av Atlas Copco) slutade i årets ranking på 36.4 poäng av 100 poäng kontra 59.6 för Atlas Copco. Veoneer (tidigare del av Autoliv) fick 35 poäng kontra 57.6 för Autoliv. Det resultatet började vi se redan förra året då SCA delades upp i SCA och Essity, och Essity hamnade långt efter SCA. I år fick Essity 55 poäng kontra 60.5 för SCA. De sektioner som de nya företagen främst saknar – och inte kan presentera – innehåll inom är finansiell rapportering, aktierelaterad information, IR och hållbarhet.

Aktivt arbete med kommunikation lönar sig

Tydligt är att de företag som aktivt jobbar med sin transparens även presterar bättre med att uppfylla målgruppernas förväntningar. Exempelvis Cloetta, som återigen kniper första platsen i årets Webranking by Comprend:

”Cloetta har alltid strävat efter att ha en av de bästa och mest transparenta websidorna bland svenska börsbolag. Att vi nu för tredje året i rad får utmärkelsen som bäst i Sverige är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt metodiska arbete inom digital kommunikation ger resultat”, säger Jacob Broberg, Informations- och IR-direktör på Cloetta.

Årets poäng för Cloetta landar på 85.1 / 100, vilket är högst i Sverige och inom mat och dryck-sektorn. Skanska behåller sin silvermedalj i år med 84 poäng medan Swedish Match klättrar upp på tredje plats med 80.7 poäng. Årets klättrare är Munters Group, som kliver upp från 32.1 poäng förra året till 51 poäng i år. En ökning på hela 18.9 poäng.

RankFöretagPoäng
1Cloetta85.1
2Skanska84.0
3Swedish Match80.7
4SSAB74.0
5BillerudKorsnäs73.7
6ICA Gruppen71.5
6Telia Company71.5
8SEB71.4
9ASSA ABLOY69.9
10Sandvik69.4

Se hela svenska resultatlistan

Helena Wennergren

Helena Wennergren

Senior consultant

helena.wennergren@comprend.com

+46 70 971 12 10