We are now part of a new Comprend

Your partner in tech-enabled marketing and communication for transformative impact

Meet the new Comprend

October 24, 2017

Svenska företag använder mer video – men håller inte måttet inom IR

Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att svenska företag har fortsatt svårt att leva upp till förväntningarna inom IR. Samtidigt använder sig allt fler av video för att kommunicera om sin verksamhet, vilket går i linje med intressenternas förväntningar. Svenska företags genomsnittspoäng i undersökningen hamnar på 47,7, en marginell ökning från förra året.

Sammanfattning av resultaten

  • Cloetta är årets vinnare
  • Svenska företag lever inte upp till förväntningarna inom IR
  • Användandet av video som medel för att presentera sin verksamhet fortsätter att öka 
  • Svenska företag har blivit bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete

SE RESULTATLISTAN FÖR SVERIGE

Svårt att möta förväntningar inom IR

Svenska företag har fortsatt svårt att nå upp till de förväntningar som ställs på dem inom IR. I genomsnitt uppfyller de 40 procent av de kriterier Webranking mäter, vilket är samma siffra som förra året. Främst saknas presentation av företags framtidsutsikter, både för sig själva och marknaden i stort. Endast 9 procent kommunicerar detta digitalt.

"I Webranking ser vi tydligt trenden att företag måste kommunicera aktivt med alla intressegrupper. I förlängningen betyder detta att webbplatsen behöver ha ett ständigt pågående inflöde av aktuell information där IR är det område som generellt är en svag sektion hos svenska företag. Genom att bredda sin kommunikation till nya format såsom exempelvis video hänger ändå svenska företag med sina europeiska kollegor", 
säger Viktoria Enmark, Head of Webranking på Comprend.   

Video som kanal ökar snabbt på företagets webbplatser  

46 procent av de rankade företagen presenterar sin verksamhet med hjälp av video, att jämföra med 17 procent under 2014. 

Enligt Creo, som är ledande digital byrå i Sverige inom rörlig media, används video i allt större utsträckning online och i sociala medier och förstärker kommunikationen där andra medier inte är lika starka.  

"Idag förväntar sig de flesta att video ingår som en integrerad del i företagets totala kommunikationsmix. Detta för att skapa n��rhet, ökad transparens och på ett snyggt, effektivt sätt presentera nyckelbudskap",
säger Niclas Grunewald, vd på Creo. 

Fler företag presenterar sitt hållbarhetsarbete digitalt 

Svenska företag blir också bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, information som enligt Comprends enkäter till målgrupperna efterfrågas av såväl kapitalmarknaden som arbetssökande.  Andelen företag som beskriver sin hållbarhetsstrategi har exempelvis stigit från 70 procent förra året till 83 procent i år. Andelen företag som presenterar hållbarhetsmål och data har även stigit från 56 procent till 64 procent under det senaste året. 

"Genom digitala produktioner och användningen av sociala kanaler har svenska företag systematiskt och målinriktat börjat anpassa hållbarhetskommunikationen till olika intressenters behov. Genomslaget är enormt",
säger Åse Bäckström, Executive Director för Hallvarsson och Halvarssons hållbarhetsteam. 

Det finns dock förbättringspotential när det gäller att ha en digitalt tillgänglig hållbarhetsrapport, där endast 12 procent av företagen uppfyller det.

Årets resultat

Cloetta vinner med sina 81 poäng den svenska upplagan Webranking by Comprend för andra året i rad.

"Vi är mycket glada över att för andra året i rad vara det bolag som har den bästa websidan bland svenska börsbolag. Vi har under flera år arbetat med att vara bland de bästa börsbolagen inom digital kommunikation och denna utnämning bekräftar att vårt metodiska arbete ger resultat",
säger Jacob Broberg, informations- och IR-direktör på Cloetta.

Läs också vår intervju med Susanne Larsson som arbetar med HR och kommunikation på Cloetta.

På andra plats kommer Skanska med 78,8 poäng och tredje platsen går till SEB med 77,5 poäng. Årets klättrare är MTG, Modern Times Group, som sedan förra årets upplaga klättrat med 10,1 poäng.

Rank Company Score
1 Cloetta 81
2 Skanska 78,8
3 SEB 77,5
4 Swedish Match 75
5 Stora Enso 74,8
6 ICA Gruppen 73,4
7 ASSA ABLOY 72,3
8 SSAB 71
9 Husqvarna 70,4
10 BillerudKorsnäs 68,2

SE HELA LISTAN FÖR SVERIGE

Vill du veta mer om resultaten? Kontakta Viktoria Enmark, Head of Webranking, på +46 76 109 05 08 eller viktoria.enmark@comprend.com.