We are now part of a new Comprend

Your partner in tech-enabled marketing and communication for transformative impact

Meet the new Comprend

April 21, 2016

Svenska företag inte rustade för den digitala talangjakten

I Talent Management Barometern 2016 säger 80% av deltagarna att företagets arbetsgivarvarumärke kommer spela allt större roll framöver för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Undersökningen, som tittar på hur svenska företag är rustade för jakten på talangerna, gör i år en fördjupning om  företagens employer branding arbete. 82% av företagsledarna och HR cheferna i undersökningen medger att man inte är nöjd med företagets omställning för att möta talangerna digitalt. Ett alarmerande resultat menar kommunikationsbyrån Comprend.

I Talent Management Barometern 2016 säger 80% av deltagarna att företagets arbetsgivarvarumärke kommer spela allt större roll framöver för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Undersökningen, som tittar på hur svenska företag är rustade för jakten på talangerna, gör i år en fördjupning om  företagens employer branding arbete. 82% av företagsledarna och HR cheferna i undersökningen medger att man inte är nöjd med företagets omställning för att möta talangerna digitalt. Ett alarmerande resultat menar kommunikationsbyrån Comprend.

Ökad konkurrens kräver mer

Undersökningen visar att 7 av 10 chefer och HR ledare i undersökningen erkänner att de behöver lägga mer resurser på att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Resultaten är entydiga menar en av aktörerna bakom årets mätning.

”Företag har insett att förmågan att attrahera och behålla de bästa medarbetarna är affärskritiskt och ett starkt arbetsgivarvarumärke har blivit en grundförutsättning för det när konkurrensen om talangerna fortsätter öka. Det handlar om att potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare ska ha en uppfattning om arbetsgivaren som de blir attraherade och engagerade av”, säger Tommie Cau, rådgivare inom talangkommunikation på Comprend, som är specialister på digital företagskommunikation och en del av Hallvarsson & Halvarsson Group.  

Stor outnyttjad potential med employer branding

Trots varumärkesfrågans höga betydelse visar undersökningen att bara 22% är nöjda med det arbete inom employer branding som görs i företagen idag.

”Det företagen säger är dels att det finns ett enormt gap mellan vad man behöver framåt och vad man gör idag, dels att det finns en stor potential för den som tar ett strategiskt grepp kring frågan”, säger Tommie Cau.

Företagen haltar i digitaliseringen

Enligt undersökningen är endast 18% nöjda med sin digitala kommunikation inom employer branding. Ett alarmerande resultat menar Tommie Cau.

”Jobbsökare och medarbetare idag är mycket digitalt mogna konsumenter, både i kanalval och hur man konsumerar information och innehåll. Företagen måste börja tänka och göra digital employer branding, annars kommer man att förlora jakten på de bästa medarbetarna. Det finns stora möjligheter att ligga före konkurrenter om man tar grepp om detta.”

Ladda ned Talent Managementbarometern 2016

För mer information

För mer information, kontakta gärna Tommie Cau, Head of Talent Communication, Comprend på telefon 070-260 70 93 eller via epost tommie.cau@comprend.com.

 

Om undersökningen:

Talent Management Barometern 2016 genomförs av Talent Managementkonsulterna Stardust Consulting, digitala kommunikationsbyrån Comprend, branschföreningen Sveriges HR Förening och tidskriften Personal & Ledarskap. I år är femte året som undersökningen genomförs. I år har totalt 243 chefer och ledare inom HR deltagit i undersökningen.

 

Om Comprend

På Comprend tror vi på att skapa starkare och mer engagerande digitala lösningar inom företagskommunikation. Vi kombinerar kunskap och ledarskap inom företagskommunikation med digital kompetens för att leverera insikter och lösningar inom investor relations, media, CSR, employer branding, internkommunikation och sociala medier. Vi har 60+ medarbetare på kontor i Stockholm, London och Lissabon och arbetar tillsammans med vår partner i Milano och våra systerbyråer i H&H Group: Hallvarsson & Halvarsson, Springtime, Involve och Jung Relations.