December 11, 2017

Vårt svar på #sistabriefen

Vi på Comprend har läst och skriver under uppropet #sistabriefen. En av våra värderingar hos oss på Comprend är "Tillsammans". För oss blir det därför självklart att ställa oss bakom uppropet. 

Vi tror på våra människor och på att arbeta tillsammans. Det kan vi inte göra om vi behandlar varandra illa, trakasserar, mobbar eller diskriminerar på grund av kön, etnicitet, tro, ålder eller annat. Vi tror på jämställdhet och mångfald. Och vi tror på att arbeta med detta löpande över tid.

Nu är ett bra tillfälle att ta en ordentlig omstart på detta viktiga arbete för att säkerställa att det är förankrat i hela vår organisation – hur vi arbetar med varandra, våra kunder och våra partners.

Vår VD Staffan Lindgren och vår People & Culture Manager Ida Bylund ansvarar för att driva detta arbete framåt, men alla våra medarbetare har ett personligt ansvar för vår arbetsmiljö och förväntas bidra till en öppen och rättvis arbetsplats där alla medarbetare känner sig trygga och lika behandlade.

Vad vi gör:

 • Vi har en uttalad nolltolerans mot våld, trakasserier och diskriminering och detta budskap är förmedlat till samtliga medarbetare.
 • Vår koncern H&H Group kommer att sätta upp en anonym visselblåsarfunktion
 • Vi kommer att bjuda in samtliga medarbetare till diskussioner med utgångspunkt i #metoo och #sistabriefen kring vad vi står för och vad som är ok respektive inte ok beteende hos oss. Dessa diskussioner startar vi med nu i december.
 • Vi kommer 2018 att (anonymt) fråga våra medarbetare hur de upplever att vi som arbetsgivare ligger till inom en rad relaterade områden för att förstå hur vi bäst ska prioritera våra insatser framåt. Vi avser att därefter göra detta löpande.
 • Vi kommer att i början av 2018 sätta en konkret plan för vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete inklusive tydliga mål och leverabler både på kortare och längre sikt.

Vid frågor kontakta gärna oss:

Staffan Lindgren, VD, staffan.lindgren@comprend.com, 070-971  12 12.

Ida Bylund, People & Culture Manager, ida.bylund@comprend.com, 070-971 12 90.

 

Läs även H&H Groups gemensamma svar på #sistabriefen.

Our response to #sistabriefen and #metoo in English

Stockholm

Switchboard
+46 8 407 22 00

Staffan Lindgren
CEO
+46 70 971 12 12

 •  

 • Sveavägen 20, PO Box 3666
  103 59 Stockholm
  Sweden 

London

Switchboard
+44 (0)20 7336 8429

James Handslip
Director
+44 (0)208 089 1583

 •  

 • Second Floor, 59 Lafone Street,

  Courage Yard
  London SE1 2LX
  United Kingdom

Further reading

December 11, 2017

In response to #sistabriefen and #metoo

December 11, 2017

German companies are becoming better at communicating financial information and sustainability initiatives

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website. Cookie policy